Menu

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności, zwana dalej Polityką, została sporządzona w celu wykazania, że dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych w kancelarii, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest LANWAR COSMETICS Agnieszka Atraszkiewicz, Jerzy Warszawski Spółka Jawna, ul. Cmentarna 22, 60-176 Poznań

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia umowy z LANWAR COSMETICS Agnieszka Atraszkiewicz, Jerzy Warszawski Spółka Jawna.

Nadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@lomispa.pl lub listownie na adres LANWAR COSMETICS Agnieszka Atraszkiewicz, Jerzy Warszawski Spółka Jawna, ul. Cmentarna 22, 60-176 Poznań

Cel przetwarzania danych (i podstawa prawna)

Prowadzenia statystyk co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową tj. windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych w celu Rozpatrywania skarg i reklamacji, zawarcia i wykonania umowy, w tym kontaktowaniem się z klientem w związku z jej realizacją (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Prowadzenie za zgodą Klienta działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Obsługa zgłoszeń i wniosków, zapytań kierowanych z wykorzystaniem adresu info@lomispa.pl, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Umożliwienie wykonania umów sprzedaży i wsparcia IT,  przekazanie danych swoich klientów celem udostępnienia im licencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

• pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską

• bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń

• organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS)

• podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom systemów zewnętrznych wspierającym naszą działalność.

Czas przechowywania danych

Przechowujemy dokumenty zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa,  lub na czas prawidłowego funkcjonowania naszej spółki  i zawartych umów tj.  do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji, zaś dane przekazane dla celów marketingowych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania, dokumenty rozliczeniowe przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

Wykorzystanie plików cookies

Podczas przeglądania stron internetowych Firmy są używane pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym odwiedzającego w związku z korzystaniem z witryny. Pliki cookies to informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie strony internetowej. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego czy złośliwego oprogramowania. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować stronę pod indywidualne preferencje każdego odwiedzającego. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator stosuje dwa rodzaje plików cookies:

• Cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu odwiedzającego stronę internetową i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia odwiedzającego stronę. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia odwiedzającego stronę internetową.

• Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu odwiedzającego stronę internetową i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia odwiedzającego. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia odwiedzającego stronę.

Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

• konfiguracji strony internetowej,

• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający witrynę korzystają ze stron internetowych,

• określania profilu odwiedzającego witrynę w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych,

• popularyzacji strony internetowej za pomocą serwisów społecznościowych: plus.google.com, Facebook.com, Instagram.com, Twitter.com, LinkedIN.com, Youtube.com.

Odwiedzający stronę może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, odwiedzający stronę może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu odwiedzającego stronę.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone, Blackberry, Microsoft Edge.